O mnie

Jestem absolwentem Salezjańskiej Szkoły Muzycznej w Lutomiersku, ukończyłem organy w klasie mgr Agnieszki Wrocławskiej (1997-2001).

W trakcie edukacji w SLM w Lutomiersku podjąłem również naukę
w Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych w Koszalinie w klasie dyrygentury prof. Violetty Bieleckiej (Akademia Muzyczna
w Białymstoku) oraz prof. Marty Wierzbieniec (Akademia Muzyczna
w Krakowie).

W latach 2001-2006 studiowałem na Akademii Muzycznej
im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na Wydziale Edukacji Muzycznej, Dyrygentury Chóralnej i Muzyki Kościelnej na specjalności Dyrygentura Chóralna i Muzyka Kościelna. Studiowałem dyrygenturę w klasie
prof. Krystyny Domańskiej-Maćkowiak (2001-2003) oraz prof. Janusza Dzięcioła (2003-2006), organy w klasie prof. Sławomira Kamińskiego (2001-2006).

Jeszcze w trakcie studiów podjąłem pracę na stanowisku II organisty
w Parafii Nawrócenia św. Pawła na os. Piastowskim w Poznaniu.

W latach 2003-2004 pełniłem obowiązki organisty w Parafii św. Wawrzyńca w Niepruszewie.

W 2006 r. zdobyłem III miejsce w XI Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu.

Od 2006 do 2007 roku byłem słuchaczem Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie
prof. Benedykta Błońskiego (Instytut Muzyki Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).

Po ukończeniu studiów na Akademii Muzycznej w Poznaniu w 2006 r. rozpocząłem pracę, jako organista w Parafii św. Rocha w Poznaniu
oraz jako dyrygent Chóru Nova im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu,
gdzie pracuję do dziś.

W latach 2011-2014 roku byłem dyrygentem Chóru pw. Świętej Cecylii
przy Parafii św. Mikołaja w Mosinie.